Terms and Conditions

Ang Kasunduang ito ay naglalaman ng mga kumpletong tuntunin at kundisyon na naaangkop sa iyong pakikilahok sa aming site. Kung nais mong gamitin ang site kasama ang mga tool at serbisyo nito mangyaring basahin nang maingat ang mga tuntuning ito ng paggamit. Sa pamamagitan ng pag-access sa site na ito o paggamit ng anumang bahagi ng site o anumang nilalaman o mga serbisyo dito, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kondisyon, maaaring hindi mo ma-access ang site o gamitin ang nilalaman o anumang mga serbisyo sa site.

Pagbabago ng Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang mga susog sa kasunduang ito ay maaaring gawin at maisagawa sa pamamagitan ng pana-panahon na walang tiyak na paunawa sa iyong katapusan. Ang kasunduan na nai-post sa Site ay sumasalamin sa pinakabagong kasunduan at dapat mong suriin nang mabuti bago mo gamitin ang aming site.

Pag-gamit ng site

Pinapayagan ka ng Site na mag-post at mag-comment ng mga alok, ibenta, mag-advertise. Gayunpaman, ikaw ay ipinagbabawal na gawin ang mga sumusunod na gawain, na:

(a) gamitin ang aming mga site, kasama ang mga serbisyo at kagamitan nito kung hindi ka makagawa ng mga ligal na umiiral na kontrata, ay wala pang 18 taong gulang, o pansamantala o walang katiyakan nasuspinde mula sa paggamit ng aming mga site, serbisyo, o kasangkapan;

(b) pag-post ng mga item sa hindi naaangkop na kategorya o mga lugar sa aming mga site at serbisyo;

(c) pagkolekta ng impormasyon tungkol sa personal na impormasyon ng mga gumagamit;

(d) pagmamaniobra ang presyo ng anumang item o makagambala sa mga listahan ng iba pang mga gumagamit;

(e) mag-post ng mga huwad, hindi tumpak, nakakalito, mapanirang-puri, o nakamamatay na nilalaman;

(f) gumawa ng anumang pagkilos na maaaring makapinsala sa sistema ng rating;

Impormasyon ng Pagrehistro

Upang makumpleto mo ang proseso ng pag-sign up sa aming site, dapat mong ibigay ang iyong buong legal na pangalan, kasalukuyang address, isang wastong email address, pangalan ng miyembro at anumang iba pang impormasyon na kinakailangan upang makumpleto ang proseso ng pag-signup. Dapat kang maging karapat-dapat na ikaw ay 18 taong gulang o mas matanda at dapat na responsable sa pagpapanatiling secure ang iyong password at maging responsable para sa lahat ng mga aktibidad at mga nilalaman na na-upload sa ilalim ng iyong account. Hindi mo dapat ipadala ang anumang mga worm o mga virus o anumang code ng isang mapanirang likas na katangian. Ang anumang impormasyon na ibinigay mo o natipon ng site o mga third party sa anumang pagbisita sa site ay sasailalim sa mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy ng PinoyMoviesHub.co.

Non-komersyal na Paggamit ng Mga User

Ang mga gumagamit sa website na ito ay ipinagbabawal na gamitin ang mga serbisyo ng website na may kaugnayan sa anumang komersyal na pagsisikap o pakikipagsapalaran. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga link sa iba pang mga website, kung itinuturing na mapagkumpitensya sa website na ito o hindi. Ang mga juridical person o entidad kabilang ang hindi limitado sa mga organisasyon, kumpanya, at / o mga negosyo ay maaaring hindi maging Miyembro ng PinoyMoviesHub.co at hindi dapat gamitin ang site para sa anumang layunin.

Links

Ang mga iligal at / o hindi awtorisadong paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ang hindi awtorisadong pag-frame o pag-link sa Mga Site ay ma-imbestigahan, at maaaring magamit ang naaangkop na legal na aksyon. Ang ilang mga link, gayunpaman, ay maligayang pagdating sa site at ikaw ay pinapayagan na maglagay ng hyperlink sa angkop na bahagi sa loob ng site na ibinigay:

(i) nag-post ka lamang ng iyong link sa loob ng seksyon ng forum, chat o mensahe board;

(ii) hindi mo aalisin o itago ang anumang mga anunsyo, mga abiso sa copyright o iba pang mga abiso sa inilagay sa site;

(iii) ang link ay hindi nagsasabi o nagpapahiwatig ng anumang pag-sponsor o pag-endorso ng iyong site at

(iv) agad mong itigil ang pagbibigay ng anumang mga link sa site sa nakasulat na paunawa mula sa amin. Gayunpaman, dapat mong suriin ang abiso ng copyright sa homepage kung saan nais mong i-link upang matiyak na ang isa sa aming mga provider ay walang sariling patakaran tungkol sa mga direktang link sa aming mga site.

Mga Limitasyon ng Pananagutan

Wala kaming ipinahayag o ipinahiwatig na mga garantiya o representasyon na may paggalang sa Programa o anumang mga produkto na ibinebenta sa pamamagitan ng Programa (kabilang ang, walang limitasyon, mga garantiya ng kalakasan, kakayahang maipagkaloob, di-paglabag, o anumang ipinahiwatig na mga garantiya na nagmumula sa isang kurso ng pagganap, pakikitungo , o paggamit ng kalakalan). Bilang karagdagan, wala kaming kinatawan na ang pagpapatakbo ng aming site ay walang harang o walang error, at hindi kami mananagot sa mga kahihinatnan ng anumang mga pagkagambala o mga pagkakamali. Maaari naming baguhin, limitahan ang access sa, suspindihin o ipagpatuloy ang site o anumang bahagi nito anumang oras. Ang impormasyon, nilalaman at serbisyo sa site ay ibinibigay sa isang batayang “as is”. Kapag ginamit mo ang site o lumahok doon, nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na lumahok sa iyong sariling peligro.

Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

Kinikilala mo ang lahat ng mga karapatan, pamagat at interes, ngunit kabilang ang hindi limitado sa mga karapatan na sakop ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian, sa site, at na Hindi ka makakakuha ng anumang karapatan, pamagat, o interes sa site maliban sa malinaw na itinakda sa Kasunduang ito. Hindi mo dapat baguhin, iakma, isalin, maghanda ng mga derivative na gawa mula sa, i-decompile, reverse engineer, i-disassemble o kung hindi man tangkaing kunin ang source code mula sa alinman sa aming mga serbisyo, software, o dokumentasyon, o lumikha o magtangkang lumikha ng kapalit o katulad na serbisyo o produkto sa pamamagitan ng paggamit o pag-access sa Programa o impormasyon sa pagmamay-ari na may kaugnayan dito.

Kumpidensyal

Sumasang-ayon ka na huwag ibunyag ang impormasyon na iyong nakuha mula sa amin o mula sa aming mga kliyente, mga advertiser, mga supplier at mga miyembro ng forum. Ang lahat ng impormasyon na isinumite sa pamamagitan ng isang customer na alinsunod sa isang Programa ay pagmamay-ari ng PinoyMoviesHub.co. Ang ganitong impormasyon ng customer ay kumpidensyal at maaaring hindi isiwalat. Sumasang-ayon ang manunulat na huwag magparami, magpalaganap, magbenta, magpamahagi o mag-komersiyal sa pagsamantala ng anumang naturang impormasyon sa pagmamay-ari sa anumang paraan.

Non-Assignment of Rights

Ang iyong mga karapatan ng kahit anong kalikasan ay hindi maaaring italaga o maililipat sa sinuman, at ang anumang naturang pagtatangka ay maaaring magresulta sa pagwawakas ng Kasunduang ito, nang walang pananagutan sa amin. Gayunpaman, maaari naming italaga ang Kasunduang ito sa sinumang tao anumang oras nang walang abiso.

Pagwawaksi

Ang kabiguan ng PinoyMoviesHub.co upang ipilit ang mahigpit na pagganap ng alinman sa mga tuntunin, kundisyon at mga kasunduan dito ay hindi dapat ituring isang pagtubos o pagwawaksi ng anumang mga karapatan o remedyo na maaaring mayroon kami, o ito ay maaaring ipakahulugan bilang isang pagwawaksi ng anumang kasunod na paglabag sa mga tuntunin, kundisyon o tipan dito, kung aling mga tuntunin, kundisyon at mga tipan ay patuloy na magiging ganap na puwersa at epekto.

Pagkakahiwalay ng Mga Tuntunin

Kung ang anumang tadhana ng mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay natagpuan na hindi wasto o hindi maipapatupad alinsunod sa anumang pasiya o desisyon ng hudisyal, ang naturang probisyon ay dapat ituring mag-aplay lamang sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng batas, at ang natitirang mga Tuntunin at Kundisyon ay mananatiling wasto at maipapatupad ayon sa mga tuntunin nito.

Buong Kasunduan

Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at tinukoy alinsunod sa mga substantibong batas ng United Kingdom, nang walang anumang sanggunian sa mga prinsipyo ng kontrahan-ng-batas. Ang Kasunduan ay naglalarawan at sumasaklaw sa buong kasunduan sa pagitan namin at sa iyo, at pinapalitan ang lahat ng nauna o kasabay ng mga kasunduan, mga representasyon, mga garantiya at mga pagkaunawa na may kaugnayan sa Site, mga nilalaman at materyales na ibinigay sa pamamagitan ng Site, at ang paksa ng Kasunduang ito .

Pagpipili ng Batas; Jurisdiction

Ang anumang pagtatalo, kontrobersiya o pagkakaiba na maaaring lumitaw sa pagitan ng mga partido sa labas, kaugnay sa may kaugnayan sa Kasunduang ito ay sa pamamagitan nito ay irrevocably na isinumite sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng United Kingdom, sa pagbubukod ng anumang iba pang mga hukuman na walang pagbibigay ng bisa sa ang kontrahan ng mga probisyon ng batas o ang iyong aktwal na estado o bansa ng paninirahan.